EcoReview
kennisbank

EcoReview helpt klanten met het behalen van klimaatdoelstellingen door middel van duurzaam en circulair inkopen.

MKI

De Milieu Kosten Indicator (MKI)

De Milieukostenindicator (MKI) is een middel waarmee de uitkomst van een LCA, het milieuprofiel, wordt berekend tot één waarde. Deze enkele waarde is een bedrag in euro’s. Het EBI maakt het vergelijken van milieuprofielen van producten en processen een stuk eenvoudiger, omdat er maar met één waarde wordt gekeken. Deze vergelijking is echter minder specifiek. Voor een meer gerichte vergelijking per levensfase kunnen nog steeds milieuprofielen worden vergeleken. Hoe lager de MER-waarde, hoe minder impact op het milieu. De MER is daarmee dé indicator voor objectieve, integrale en eenduidige vergelijking van duurzaamheid.
MKI

Waarom de MKI?

Een LCA bepaalt dus de milieueffecten van een product of proces over de verschillende levensfasen. Dit wordt verwerkt in een milieuprofiel en met de MKI omgerekend naar de uiteindelijke financiële waarde. Deze financiële waarde kan worden gezien als de verwachte maatschappelijke waarde. kosten om de langetermijngevolgen van de milieueffecten op te lossen, een voorbeeld hiervan is de noodzaak om dijken te verhogen als gevolg van zeespiegelstijging door klimaatverandering. Steeds meer aanbestedende diensten hebben een wens om tot duurzame en circulaire oplossingen te komen. Het EBI geeft inzicht in de milieu-impact van een product of project en maakt het mogelijk om naast prijs en kwaliteit aanbieders ook te beoordelen op milieu-impact. Het doel is dan ook om de markt te stimuleren tot verduurzaming, of duurzame alternatieven bedenken. Dit bespaart niet alleen het milieu, maar ook miljoenen in de toekomst.
Als een opdrachtgever besluit het EBI als gunningscriterium te gebruiken in een aanbesteding, maken alle inschrijvers een EBI-berekening voor hun project. De inschrijver met de laagste milieubelasting krijgt een vooraf bepaald gunningvoordeel. Aanbieders concurreren op deze manier niet alleen op prijs en kwaliteit, maar ook op de milieu-impact die zij met hun project veroorzaken, omdat de marktpartijen weten wat de grootste bijdrage levert aan de milieu-impact van hun project en omdat financiële prikkels (gunningvoordeel ) worden aangeboden voor het verminderen van de milieubelasting, kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor duurzaamheidsmaatregelen.
MKI

MKI

De ECI (Milieukostenindicator) is het resultaat van het wegen van verschillende milieueffecten tot één score volgens de NMD Bepalingsmethode. De ECI-weegmethode is gebaseerd op de schaduwprijsmethode. De schaduwprijs is het hoogst toelaatbare kostenniveau voor de overheid (preventiekosten) per eenheid emissiebeheersing.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview