Training

Basis duurzaamheid, circulariteit, LCA & MKI 60 - 120 minuten training | Online & fysiek

Omschrijving

Wanneer begrippen als ‘circulariteit’, ‘milieukosten’ en ‘levenscyclusanalyse’ wel worden besproken maar niet volledig worden begrepen? Wanneer het verschil tussen een LCA en MKI niet duidelijk is?

Deze training biedt voor alle deelnemers een minimaal vereist kennisniveau om gesprekken en discussies over duurzaamheid en circulariteit bij te kunnen dragen. Meer hoeven deelnemers niet om uitleg over het gebruik van afkortingen of duurzame begrippen.

Ook enkele veel gehoorde ‘mythen’ over duurzaamheid en behandelde circulariteit.

Tijdens de interactie is er ruimte voor eventuele deelnemers met een kritische blik op duurzaamheid. Sommige kritiek kan met voorbeelden worden ontkracht, andere kritiek kan actueel zijn en ook bij enthousiaste deelnemers tot nieuwe inzichten leiden.

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten.

Leerdoelen

Lesmodule 1

- Begrippen begrijpen zoals; milieu-impact, milieu-impactcategorie, levenscyclusanalyse (LCA), milieuprofiel, milieukostenindicator (MKI), ecosysteem van normen en toezichthouders, circulariteit, afspraken en verschillen tussen LCA, MKI, duurzaamheid en circulariteit.

Lesmodule 2

- Hoe worden milieukosten meegenomen in projecten en aanbestedingen? - Hoe richt een opdrachtgever zich op een duurzame aanbesteding? - Hoe werkt een . inschrijver reageren op een duurzame aanbesteding? - Wat zijn de sterke en zwakke punten van het huidige systeem waarin de MKI wordt gebruikt als indicator voor de milieukosten in een project? - Trends in duurzaam of circulair inkopen

Praktische informatie

Programma:

15 minuten. Welkom, instructies 60 min. Doorloop lesmodule 1 & 2 https://ecoreviewacademy.thinkific.com 45 min. Interactie, vragen, opmerkingen, afsluiten en verwijzing naar meer informatie.

Deelnemers:

4-12 werkt goed online. bij meer interesse is het aangeraden de groep te splitsen.

Prijs:

De investering voor deze interactieve training is € 1.750,- excl. VAT. - Toegang tot online leermodules - Ervaren trainer - Inclusief voor- en nagesprek met cliënt.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview