EcoReview
Voor opdrachtgevers

EcoReview helpt klanten hun klimaatdoelen te bereiken door duurzaam en circulair in te kopen.

Wat

EcoReview helpt klanten hun klimaatdoelen te bereiken door duurzaam en circulair in te kopen.

Waarom

De inkoopprocedures van de Nederlandse overheidsorganisaties hebben direct invloed op wat zij inkopen, bezitten en dus controleren. Met een totaal jaarlijks budget van € 85 miljard aan overheidsopdrachten wordt 18% van de jaarlijkse Nederlandse milieubelasting en 23% van het Nederlandse grondstoffengebruik veroorzaakt door deze aanbestedingen.

1. RIVM-rapport 2021-0087

Hoe

Voor opdrachtgevers is een belangrijke rol weggelegd om waarde te creëren in het verminderen van de milieu-impact van overheidsopdrachten en doelstellingen effectief en tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

Ondersteuning voor opdrachtgevers

1. De doelstellingen zijn duidelijk en staan vast
2. Beleid is gericht op het behalen van doelstellingen
3. Projecten moeten beleid uitvoeren
4. Resultaten van projecten worden gezamenlijk gemonitord en getoetst aan doelstellingen.

EcoReview kan praktische ondersteuning in projecten bieden en strategisch bij het opstellen van beleid en het opzetten van monitoring op het gebied van duurzaam inkopen.

EcoReview voor opdrachtgevers

EcoReview helpt klanten hun klimaatdoelen te bereiken door duurzaam en circulair in te kopen.

Basis duurzaamheid, circulariteit, LCA & MKI

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten.

Wanneer begrippen als ‘circulariteit’, ‘milieukosten’ en ‘levenscyclusanalyse’ wel worden besproken maar niet volledig worden begrepen? Wanneer het verschil tussen een LCA en MKI niet duidelijk is?

Begeleiding en advies

Er is een toename van het aantal contracten dat LCA/MKI afhandelt. In de praktijk blijkt dat de opdrachtgever moeite heeft met de juiste toepassing van deze methode, aanbestedingen.

Met de diepgaande kennis van LCA en de ervaring met het controleren van LCA-berekeningen is EcoReview gestart met het aanbieden van begeleidende en adviserende diensten voor opdrachtgevers.

Praktische ondersteuning in projecten

In alle fasen van een project is het belangrijk om op duurzaamheidsaspecten te letten.

Duurzaam OPDRACHTGEVERSCHAP
Middelen (tijd, geld, kennis) om een toekomstig duurzaam kader te creëren

Duurzaam ONTWERP
Kennis en ervaring om een duurzame klant te worden als klant design to come

Duurzame AANBESTEDINGEN
Stimulatie om marktpartijen te stimuleren tot balans in prijs, kwaliteit en duurzaamheid

Duurzaame LEVERING
Verificatie dat de uitvoering even duurzaam als toegewijd is geweest

Duurzaam BEHEER
Niet alleen de inkoop zelf, maar ook het duurzaam beheren ervan

Duurzaam HERGEBRUIK
Na het einde van zijn levensduur kan het gekochte en beheerde product eenvoudig en hoogwaardig worden gebruikt

Waarom begint duurzaam opdrachtgeverschap bij een aanvraag van LCA/MKI in projecten?

Het ontbreekt klanten nog steeds aan duurzame “monitoring” data (stap 4).

 

CONCLUSIE: duurzaam inbedrijfstellen begint bij de juiste vraag van LCA/MKI in projecten.
Uitgangspunt voor het verkrijgen van duurzaamheidsinformatie voor monitoring is in de aanbesteding (stap 3C)
Gegevens die vrijkomen uit projecten (Stap 3C&D), zullen op organisatieniveau (in stap 4) worden gebruikt om beleid te ontwikkelen (stap 2) om die verdere richting te creëren om doelstellingen te bereiken (stap 1).

Aanbesteden met MKI

Hoe pas je duurzaam beleid toe in projecten? En nog belangrijker, hoe haal je uit deze projecten op of duurzaam beleid effect heeft? Paul Prinssen legt in 20 minuten overzichtelijk uit wat aanbesteden met MKI inhoudt en hoe makkelijk gemonitord kan worden op diverse beleidsdoelstellingen als CO2 en Circulariteit.

Opname van Marktdag Amersfoort Buitenruimte Circulair 2022 – 20 januari 2022 – Gastspreker Paul Prinssen.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview