Training

Duurzaamheid in projecten beoordelen met de Milieukostenindicator (MKI) 2 dagdelen | 60 - 120 minuten training | Online & fysiek

Omschrijving

De wens van marktpartijen en opdrachtgevers om duurzaamheid te kunnen meten neemt toe. Kennis van de status van het behalen van de milieudoelstellingen is noodzakelijk.

De meetinstrumenten om de duurzaamheid van inkopen te beoordelen zijn de Levenscyclusanalyse (LCA) en de Milieukostenindicator (MKI). Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of project te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de methoden en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.

In praktijkcases komen alle kennis, vaardigheden en ervaring aan bod om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, zowel intern als extern.

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten:

 • Projectleider
 • Inkoper
 • Beleidsmedewerker
 • Duurzaamheid adviseur
 • Tender manager / -schrijver
 • Calculator

 

Leerdoelen

Lesmodule 1

Na afloop van de training weet u:

 • Hoe een LCA- en MKI-berekening tot stand komt
 • Hoe een LCA en MKI toe te passen in producten en vooral projecten?
 • Vergelijk producten en projecten kwantitatief
 • Onderbouw keuzes kwantitatief op basis van duurzaamheid, circulariteit en levensduur
 • Onderbouw maatregelen die de milieubelasting verminderen
 • Hoe het ecosysteem tussen (1) producenten, (2) opdrachtnemers en (3) opdrachtgevers beweegt ten aanzien van vraag en aanbod van aantoonbare duurzaamheid in aanvraag, ontwerp, realisatie, oplevering en beheer
 • Anticiperen op een bredere (Europese) inzet van de MKI als minimumeis voor producten en projecten

Praktische informatie

Meedoen kan op twee manieren:

1 aanmelding van individuele deelnemers voor de geplande trainingsdata.

Aanmelden kan via de website https://trainingcircular.nl. Meer praktische informatie over de opzet, het programma en de prijs vind je hier.

2 het aanmelden van een organisatie voor In-House trainingen.

Bij interesse van 4 of meer deelnemers van dezelfde organisatie kan een op maat gemaakte en In-House training interessanter zijn. Neem hiervoor contact op met Paul Prinssen

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview