EcoReview
voor producenten

EcoReview biedt fabrikanten inzicht in de impact van hun producten. Door middel van LCA-onderzoeken adviseert EcoReview bij het kiezen van (eco)logische alternatieven.

Wat

EcoReview biedt fabrikanten inzicht in de impact van hun producten. Door middel van LCA-onderzoeken adviseert EcoReview bij het kiezen van (eco)logische alternatieven.

Waarom

Inzicht krijgen in de productiehotspots, het verkrijgen van een EPD, vastleggen in NMD en vervolgens kan het product worden toegepast in projectberekeningen. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Hoe

EcoReview is onafhankelijk en kan daarom voor elk onderzoek, of dat nu Simapro of Ecochain is, de benodigde rekentool toepassen. Daarnaast opereren we internationaal met klanten over de hele wereld en spreken we meerdere talen (Engels, Duits, Spaans, Nederlands).

Welke stappen bevat een levenscyclusanalyse (LCA)?

 • 1
  Bepaal de strategie
 • 2
  Levenscyclusinventarisatie
 • 3
  Modelleren
 • 4
  Rapporteren
 • 5
  Review
 • 6
  Publiceer

1. Bepaal de strategie

Doel van het onderzoek bepalen (NMD/EPD/inzichten in hotspots), scope bepalen (cradle to factory gate, cradle to grave, cradle to cradle) en LCA-methode bepalen (NMD Bepalingsmethode, EN15804+A2/ PEF 3.0).

2. Levenscyclusinventarisatie

Gegevensverzameling van leveranciers (bij voorkeur met een EPD), soorten gebruikte transportmethoden en van de gebruiken voor productieprocessen.

3. Modelleren

Maak het model op basis van de vastgestelde strategie en inventaris, met behulp van de best passende tools die passen bij de behoeften van de klant.

4. Rapporteren

Op basis van de gekozen methodiek worden de emissies naar het milieu, resulterend uit de inventarisatieanalyse, gekarakteriseerd om de milieueffecten op het product/project te bepalen. Dit wordt gedocumenteerd in een LCA-rapportage volgens de ISO 14040 en ISO 14044 en andere toepasselijke LCA-rapportagestandaarden (relevant voor het product).

5. Review

De LCA is gereviewd en geverifieerd door een geaccrediteerde externe verificateur, erkend door de NMD of MRPI (of andere ECO-Platform-programma-operators).

6. Publiceer

Nadat de LCA is geverifieerd, kunnen de resultaten worden toegevoegd in de NMD of kan een EPD worden geregistreerd.

USP’s

Hoewel EcoReview in juni 2021 10 jaar bestaat, is geen enkele medewerker ouder dan 40. EcoReview is een jonge dynamische organisatie, met korte lijnen en snelle doorlooptijden van projecten dankzij een gestroomlijnde dataverzameling.

EcoReview is onafhankelijk en kan daarom voor elk onderzoek, of dat nu Simapro of Ecochain is, de benodigde rekentool toepassen. Daarnaast opereren we internationaal met klanten over de hele wereld en spreken we meerdere talen (Engels, Duits, Spaans, Nederlands).

Sectoren

Dankzij economische prikkels van overheden bij het aanvullen van aanbestedingen is de LCA-methodiek het meest ontwikkeld voor de bouwsector. Het merendeel van de klanten van EcoReview bevindt zich dan ook in de bouwsector. Aangezien het een van de beste methoden is om de milieu-impact te berekenen, begint het steeds gebruikelijker te worden, andere sectoren volgen snel door PEFCR’s te gebruiken.

EcoReview werkt voor de volgende sectoren;

 • NL: Grond-, water- en wegenbouw (GWW)/ ENG: bouwsector
 • Chemisch
 • Energie/Offshore
 • Agri-food

Sensorfact

Een belangrijk aspect van het LCA-onderzoek is de berekening van het energieverbruik, het verbruik van aardgas en water tijdens het productieproces. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, helpt Sensorfact om deze te monitoren en te verzamelen. EcoReview is een officiële partner van Sensorfact.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview