EcoReview
team

EcoReview is een team van gedreven experts met ieder hun
eigen expertisegebieden en sterktes. Ons team bestaat uit mensen met
verschillende achtergronden en persoonlijkheden.
Wat we gemeen hebben is een passie voor duurzaam ondernemen.

Team

Pieter Stadhouders

pstadhouders@ecoreview.nl
+31 (0) 6 46 26 49 32
Pieter Stadhouders is de oprichter van EcoReview, met meer dan 10 jaar ervaring in de sector. Als verificateur voor NMD, MRPI en de IGBC heeft hij veel LCA’s en duurzame initiatieven gezien. Met de toenemende complexiteit en de rol die LCA’s spelen bij inkoop is de behoefte aan een gelijk speelveld groot. Hij is gemotiveerd om zijn ervaring in te zetten om op een eerlijke en effectieve manier de duurzaamheid in de keten te stimuleren.
 • MSc Sustainable Development, Utrecht Universiteit
 • Member VLCA
 • Member TIC PCR Asfalt
 • Initiatiefnemer EPD Ireland program
 • Verificateur NMD, MRPI & IGBC

Paul Prinssen

Adviseur duurzaam circulair opdrachtgeverschap paulprinssen@ecoreview.nl
+31 (0)6 22 94 29 77
Paul Prinssen is partner bij EcoReview, gespecialiseerd in het inpassen van duurzaamheidscriteria in aanbestedingen gerelateerd aan de civiele techniek en Grond- Weg- en Waterbouw. Middels trainingen en publicaties heeft hij kennis verspreid onder tal van decentrale overheden betreffende duurzaam inkopen met LCA en MKI. Zijn drijfveer is om de inherent complexe materie rond duurzaamheid en circulariteit laagdrempelig en eenvoudig te houden in samenwerkingen. Paul staat sterk voor een groep en is helder in zijn communicatie.
 • MSc Innovatiewetenschappen, Utrecht Universiteit
 • Expert in de expertpool MVI Metropool Regio Amsterdam
 • Expert bij de expertpool duurzaam inkopen RWS
 • Auteur van publicaties voor PIANOo en de Nationale MilieuDatabase

Ruben van Gaalen

LCA divisie manager / LCA Specialist rubenvangaalen@ecoreview.nl
+31 (0)6 39 34 60 32
Ruben van Gaalen is een wereldreiziger en heeft al verschillende professionaliteiten beoefend. Tot zijn genoegen draagt hij nu, als LCA expert en erkend deskundige bij de NMD, bij aan een wereld waarin groen floreert. Ruben is daadkrachtig, prettig in de communicatie en klantgericht.
 • Verificateur NMD

Tim Mol

Project Manager / LCA Specialist timmol@ecoreview.nl
+31 (0)6 505 352 78
Tim Mol heeft een project engineering achtergrond in de internationale logistiek; hier heeft hij de vaardigheden ontwikkeld om complexe processen te doorgronden op zowel technisch als praktisch gebied. In combinatie met een passie voor duurzaamheid en circulariteit, komt deze ervaring binnen EcoReview goed van pas bij het leiden en uitvoeren van LCA-projecten.
Tim heeft een bachelorgraad technische bedrijfskunde.

Stijn Mulder

LCA Specialist smulder@ecoreview.nl
Stijn Mulder heeft een Bachelor achtergrond in klimaatwetenschappen en een master in Industrial Ecology. De combinatie tussen technische en sociale vaardigheden stelt hem instaat om complexe onderwerpen pragmatisch te benaderen. Op deze manier probeert hij de verbinding te leggen tussen kennis en praktijk.

Kevin Oranje

Project Manager / LCA Specialist kevinoranje@ecoreview.nl
Kevin Oranje heeft een achtergrond en ruime (projectmanagement)ervaring in duurzaamheidsvraagstukken binnen de Grond, Weg en Waterbouw (GWW). Door het combineren van zijn LCA expertise en helikopterview over het gehele stelsel legt hij de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Door zijn gedrevenheid op duurzaamheid en circulariteit wil hij dit niet alleen op papier, maar juist in de praktijk bereiken.
Kevin heeft een bachelor graad in Bedrijfskunde met een master in Strategisch Management.

Bouke Bakker

Project Manager / Adviseur duurzaam circulair opdrachtgeverschap bbakker@ecoreview.nl
+31 (0)6 11 56 99 63
Bouke Bakker houdt zich van jongs af aan al bezig met de duurzaamheid van onze wereld. Met een achtergrond in milieuwetenschappen en ruime ervaring in het uitvoeren en managen van duurzaamheidsprojecten ben ik trost te mogen werken aan een betere wereld. Mijn overtuiging is dat (technologische) ontwikkelingen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen. Om de juiste richting van ontwikkelen te bepalen is data van groot belang. Met behulp van de levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om de benodigde informatie over milieu impact, materialen & energie te kwantificeren en afgewogen keuzes te maken. Doordat de LCA ook wordt toegepast om te stimuleren of zelfs verplichten te verduurzamen vanuit opdrachtgeverschap vormt het een belangrijk middel om duurzaamheid in de praktijk te realiseren.
 • MSc Urban Environmental Management
 • BSc Urban Planning
 • IPMA Certified Project Manager

Roel van Oosterhout

LCA Specialist roelvanoosterhout@ecoreview.nl
+31 (0)6 83 67 28 67
Roel van Oosterhout heeft een master in Global Business & Sustainability en een professionele achtergrond in projectmanagement van duurzaam & circulair bouwen. Zijn passie voor duurzaamheid in combinatie met technische en sociale vaardigheden stelt hem in staat doel- en klantgericht te werk te gaan.

Nick Roumans

LCA/CSRD Consultant nickroumans@ecoreview.nl
+31 (0)6 51 45 66 04
Tijdens zijn opleiding Ondernemerschap en retail management heeft Nick een passie ontwikkeld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na een half jaar stage te hebben gelopen bij EcoReview, heeft Nick zijn passie voor duurzaamheid en de ambitie om te werken aan een duurzame toekomst verder uitgebreid en heeft hij besloten werkzaam te blijven bij EcoReview. Nick is enthousiast en gemotiveerd om zich verder te specialiseren op het gebied van zowel LCA als CSRD. Nick heeft een propedeuse Ondernemerschap en retailmanagement en studeert aan de HAN.

Martijn Blaak

LCA consultant martijnblaak@ecoreview.nl
+31 (0)6 21 92 09 51
Martijn heeft van jongs af aan brede interesse in een duurzamere wereld. Tijdens zijn eerste stages ging hij op onderzoek uit naar het duurzamer maken van technische bedrijven. Met een master in Global Business & Sustainability heeft hij de interesse meer kracht bijgezet. Werkervaring met project management in de technische aannemerij komt mooi van pas in zijn werk voor Ecoreview.  
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview