EcoReview
Diensten

Gedegen milieuberekeningen
waar je op kunt vertrouwen

Diensten

Europese, nationale en lokale overheden hebben zich gecommitteerd aan verschillende duurzaamheidsdoelen voor 2030 en 2050. Verder gaan dan de duurzaamheidsdoelen Om dit te bereiken kopen klanten duurzaam in. Dit gebeurt door middel van aanbestedingen met de Milieukostenindicator (MKI). Bij EMVI-aanbestedingen geeft de opdrachtgever korting voor een verlaging van de MKI-score van een project. Hierdoor wordt de hele keten gestimuleerd. Aannemers worden beloond voor een schonere werkwijze en zullen investeren in nieuw materieel. Producenten worden beloond voor de productie van duurzamere producten en zullen investeren in nieuwe productietechnieken, groenere transportmethoden en focus op duurzamere materialen.

Om investeringen in de hele keten mogelijk te maken, is het belangrijk dat klanten communiceren wat de waarde van duurzaamheid op de lange termijn is. EcoReview heeft een set instrumenten ontwikkeld om de waarde te meten die opdrachtgevers inzicht geven in duurzaamheid. Hierdoor kan de hele keten een meer afgewogen keuze maken in de duurzaamheidsstrategie.

Opdrachtgevers

Inkooporganisaties passen nu de LCA-methode toe om de milieu-impact van aankopen te beoordelen en te verminderen. Opdrachtgevers vragen inschrijvers om via LCA inzicht te geven in milieubelasting en belonen lagere milieubelasting met toekenning op de Beste Prijs Kwaliteitsverhouding (BPKV), waardoor een prestatiesysteem ontstaat dat concurrerend zijn op duurzaamheid, prijs en kwaliteit stimuleert.

Opdrachtnemers

EcoReview is een toegewijd milieuadviesbureau dat streeft naar een beter milieu en een duurzame wereld. Wij geloven in het belang van het begrijpen en minimaliseren van de milieu-impact van producten en processen. Daarom zijn Levens Cyclus Analyse (LCA) en Milieu Kosten Indicator (MKI) de hoekstenen van onze dienstverlening. Met behulp van deze methoden analyseren en evalueren we de volledige levenscyclus van producten en diensten, van grondstofwinning tot productie, gebruik en verwijdering, om zo onze klanten te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen die positieve milieuresultaten opleveren.

Producenten

EcoReview begon met het ontwikkelen van levenscyclusanalysedossiers (LCA) voor voornamelijk producenten van bouw- en infrastructuurproducten. Deze producenten worden aangemoedigd en beloond voor het produceren van duurzamere producten, wat hen stimuleert om te investeren in nieuwe productietechnieken, groenere transportmethoden en het gebruik van duurzamere materialen. Door zich te richten op duurzaamheid, streven zij naar een verminderde milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus van hun producten, en dragen ze bij aan een meer circulaire economie.

Verificaties

EcoReview heeft sinds 2015 de erkenning van de Stichting NMD als LCA-expert en onafhankelijk auditor ontvangen, waardoor wij een essentiĆ«le rol spelen als een van de ‘scheidsrechters’ bij het toetsen van LCA-berekeningen door derden. Als erkende experten zetten wij ons in voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van LCA-resultaten, waarbij we kwaliteitscontroles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de milieu-impact van producten en processen op een objectieve en transparante manier wordt geĆ«valueerd.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview