EcoReview
Diensten

EcoReview helpt opdrachtgevers middels duurzaam en
circulair inkopen met het behalen van klimaatdoelstellingen.

Diensten

Europese, nationale en lokale overheden hebben zich gecommitteerd aan verschillende duurzaamheidsdoelen voor 2030 en 2050. Verder gaan dan de duurzaamheidsdoelen Om dit te bereiken kopen klanten duurzaam in. Dit gebeurt door middel van aanbestedingen met de Milieukostenindicator (MKI). Bij EMVI-aanbestedingen geeft de opdrachtgever korting voor een verlaging van de MKI-score van een project. Hierdoor wordt de hele keten gestimuleerd. Aannemers worden beloond voor een schonere werkwijze en zullen investeren in nieuw materieel. Producenten worden beloond voor de productie van duurzamere producten en zullen investeren in nieuwe productietechnieken, groenere transportmethoden en focus op duurzamere materialen.

Om investeringen in de hele keten mogelijk te maken, is het belangrijk dat klanten communiceren wat de waarde van duurzaamheid op de lange termijn is. EcoReview heeft een set instrumenten ontwikkeld om de waarde te meten die opdrachtgevers inzicht geven in duurzaamheid. Hierdoor kan de hele keten een meer afgewogen keuze maken in de duurzaamheidsstrategie.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview