EcoReview
missie & visie

EcoReview helpt klanten door middel van duurzaam en
circulair inkopen bij het behalen van klimaatdoelen.

Europese, nationale en lokale overheden hebben zich gecommitteerd aan verschillende duurzaamheidsdoelen voor 2030 en 2050. Verder gaan dan de duurzaamheidsdoelen Om dit te bereiken kopen klanten duurzaam in. Dit gebeurt door middel van aanbestedingen met de Milieukostenindicator (MKI). Bij EMVI-aanbestedingen geeft de opdrachtgever korting voor een verlaging van de MKI-score van een project. Hierdoor wordt de hele keten gestimuleerd. Aannemers worden beloond voor een schonere werkwijze en zullen investeren in nieuw materieel. Producenten worden beloond voor de productie van duurzamere producten en zullen investeren in nieuwe productietechnieken, groenere transportmethoden en focus op duurzamere materialen.

Om investeringen in de hele keten mogelijk te maken, is het belangrijk dat klanten communiceren wat de waarde van duurzaamheid op de lange termijn is. EcoReview heeft een set instrumenten ontwikkeld om de waarde te meten die opdrachtgevers inzicht geven in duurzaamheid. Hierdoor kan de hele keten een meer afgewogen keuze maken in de duurzaamheidsstrategie.

Missie

EcoReview zet zich in voor een beter milieu en zet zich in voor het behalen van de klimaatdoelen. EcoReview gelooft in het huidige systeem waarbij reductie van de milieubelasting in de keten wordt gestimuleerd door middel van overheidscontracten. Op basis van ervaring kan EcoReview echter bespreken of het huidige systeem de klimaatdoelstellingen haalt en of dit zo efficiënt is.

De missie van EcoReview is om inzicht te geven in de effecten van duurzaam inkopen ten opzichte van de doelstellingen. Deze informatie bepaalt of de huidige strategie ertoe leidt dat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk (tegen zo laag mogelijke kosten) worden bereikt, of dat er aanpassingen nodig zijn om dit te bereiken.

Visie

Een geïntegreerd en verbindend systeem om de toepassing van LCA & MKI in aanbestedingen eenvoudig en uniform te maken voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om de duurzaamheidsdoelstellingen¹ van 2030 & 2050 zo efficiënt mogelijk (tegen zo laag mogelijke kosten) te realiseren.

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview