Training

CSRD 1 dagdeel | Opdrachtgevers en Opdrachtnemers | Inzichten in theorie en praktijk

Omschrijving

EcoReview is een milieu-advies-bureau dat trainingen is gaan aanbieden na vragen van organisaties. Elke training en workshop is rechtstreeks verbonden aan de praktijk en gaat samen met actuele, aansprekende voorbeelden!

Organisaties hebben door de CSRD-verplichting meer dan ooit kennis, kunde en ervaring nodig van het samenkomen van financiële en niet-financiële gegevens in een rapportage.

CSRD bevindt zich op het snijvlak van traditionele financiële- en progressieve niet-financiële-rapportage (Environment – Social – Governance). Beide rapportages dienen ook nog jaarlijks, tegelijkertijd, op orde te zijn en afgetekend te worden door een RA.

EcoReview slaat de handen ineen om, vanuit diverse achtergronden en expertises, op dit snijvlak een heldere uiteenzetting te geven over CSRD.

Leerdoelen

Algemeen

 1. Doorgronden uit welke ontwikkelingen CSRD is ontstaan (aanleiding).
 2. Doorleven van ESG: Environment, Social, Governance.

Wet- en regelgeving

 1. Begrijpen wat in hoofdlijnen de inhoud is van NFRD en CSRD.
 2. Begrijpen hoe NFRD en CSRD zich tot elkaar verhouden.
 3. Kennis van wet- en richtinggevende CSRD-instanties.

Impact voor mijn bedrijf

 1. Doorleven van dubbele materialiteit.
 2. Doorkijk welke stappen een organisatie moet doorlopen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
 3. Inzicht in risico’s en kansen voor de productie- en dienstensector.
 4. Doorkijk hoe een RA een duurzaamheid-audit bekijkt en doorloopt.
 5. Verkenning van beschikbare instrumenten en hulpmiddelen.

Praktische informatie

Er wordt geen basiskennis verondersteld. De focus op onderwerpen wordt voor ieder type organisatie aangescherpt, afhankelijk van hoe je met CSRD te maken hebt.

 • Presentatie: 180 minuten (3 uur) incl. pauzes
 • Maximaal 14 deelnemers (per training)
 • Oplevering van een samenvatting (hand-out)
 • 1 trainer (LCA/CSRD expert)
 • Investering € 2.600 ex. BTW
 • Vragen? paulprinssen@ecoreview.nl of 0622942977
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview