EcoReview
voor opdrachtnemers

EcoReview ondersteunt opdrachtnemers bij het inschrijven met MKI; van een QuickScan voor duurzame materiaalkeuzes tot project specifieke LCA-berekeningen.

Wat

EcoReview ondersteunt opdrachtnemers bij het inschrijven met MKI; van een QuickScan voor duurzame materiaalkeuzes tot project specifieke LCA-berekeningen.

Waarom

Het systeem van duurzaam inkopen groeit snel, maar nog niet iedereen is ermee bekend. Ook voor opdrachtgevers is het vaak nieuw, met wisselende duurzaamheidseisen tot gevolg. Dit zorgt voor verwarring, onduidelijkheid en mogelijk onbillijkheid bij aanbestedingen. Voor duurzaamheid kunnen vaak aanzienlijke bedragen aan fictieve korting (EMVI) worden verkregen. De MKI-score van uw project kan dus bepalend zijn voor de gunning (BPKV). Inzicht in de rekenregels, baten en kosten van duurzame alternatieven is daarom cruciaal om concurrerend in de markt te blijven.

Hoe

EcoReview, gespecialiseerd in het aanbesteden met MKI, ontziet de opdrachtnemer met begeleiding of het volledig uit handen nemen van het aanbestedingsproces. Wij helpen u graag om hierin te groeien en grip te krijgen op de milieu-impact van uw projecten. Voor opdrachtnemers bieden wij de volgende diensten op het gebied van duurzaam inkopen:

 • Project LCA-berekening voorbereiden
 • Optimalisatie MKI berekening
 • Quick scan / Zwaartepunt analyse
 • Begeleiding BPKV criterium met LCA / MKI
 • Advies over de juiste vragen NVI met betrekking tot duurzaamheid
 • Verificatie project LCA berekening

CalculatorBerekeningen uitgevoerd

EcoReview heeft voor verschillende aannemers CO2/MKI berekeningen gemaakt.

Een selectie van door EcoReview uitgevoerde projectberekeningen zijn:

 • Offshore platform met transformatoren waar de opgewekte elektriciteit van offshore windparken samen naar het vasteland komt voor distributie.
 • Spoorgerelateerde werkzaamheden voor ProRail zoals berekeningen voor spoorvernieuwing of het maken van een spooronderdoorgang.
 • Groot wegenonderhoud op snelle en provinciale wegen met veel verschillende materiaalsoorten en LCA’s tot gevolg.
 • Het plaatsen van geluidsschermen langs snelwegen of spoor.
 • Herinrichting van een beek die door een natuurgebied stroomt.

USP’s

Door onze veelzijdigheid van werkzaamheden en kennis van de vraag van Opdrachtgevers kan EcoReview accuraat vragen stellen tijdens de NVI en berekeningen maken die aansluiten bij, soms niet geheel duidelijke, vraag.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview