EcoReview
Trainingen

Wij delen graag onze kennis en ervaring in trainingen

Wat

Wij verzorgen kennisoverdracht in een interactieve en veilige omgeving

Waarom

Elke organisatie heeft nu, meer dan ooit, kennis nodig om deel te nemen aan de duurzame transitie.

Hoe

Het helder uitleggen van complexe concepten op een begrijpelijke manier.

Op basis van onze praktijkervaring word jíj de expert

 

A: Cursussen, opleidingen en presentaties om de basis te leggen

B: Verdieping in onderwerpen

C: Toepassen van kennis in de praktijk voor borging

Onze trainingen

Duurzaamheid kwantificeren en meetbaar maken staat bij ons centraal. Volg trainingen en maak stappen in de transitie naar een toekomstbestendige organisatie.

  • Opdrachtgevers met duurzaam ontwerpen & inkopen.
  • Aannemers met duurzaam inschrijven (MKI)
  • Producenten met duurzaam produceren (LCA & CSRD)

 

(A) Basis LCA MKI

1 Dagdeel: Opdrachtgever – Opdrachtnemer – Producent

(A1) Een Introductie met al behoorlijke verdieping; concepten en begrippen omtrent LCA en MKI worden duidelijk. Toepassing in de praktijk behoeft een verdieping (B) cursus

(A) Basis + (B) Verdieping LCA MKI

2 dagdelen | Opdrachtgever – Opdrachtnemer – Producent

(A1) Basis + (B1, B2, B3) Introductie van LCA MKI met extra verdiepende praktijkvoorbeelden op drie onderwerpen: ontwerpen, inkopen en monitoren met MKI.

(B) Verdieping ontwerpen met MKI

1 dagdeel | Opdrachtgever – Opdrachtnemer – Producent

(B1) Focust op hoe de milieu-impact van een traditioneel (project)ontwerp significant verlaagd kan worden middels vroegtijdige MKI (ontwerp)variant berekening

CSRD

1 dagdeel | Opdrachtgevers en Opdrachtnemers | Inzichten in theorie en praktijk

Met de toenemende behoefte aan kennis over CSRD, biedt EcoReview heldere uitleg op het snijvlak van traditionele financiële en progressieve niet-financiële rapportage.

Training; omdat we iedere dag ons werk een beetje beter willen doen.

EcoReview werkt samen met producenten, aannemers, gemeenten, waterschappen, provincies en kennisinstellingen.

Ons team van specialisten staat voor u klaar. Neem contact met ons op!

Trainer: Paul Prinssen
paulprinssen@ecoreview.nl
06-229 429 77

“Het was voor ons een verdieping van onze kennis en tevens verheldering van onze grenzen en verantwoordelijkheid in de LCA als producent.
Dit geeft ons betere handvatten om de aannemers – en dus ook de opdrachtgevers – te helpen de juiste vragen te stellen zodat de scopes beter beperkt kunnen worden en gunningscriteria voor alle partijen om een gelijk speelveld te creëren.”
“De trainingen die je gaf werpt nog steeds zijn vruchten af. MKI komt steeds meer tot leven, ook in bijvoorbeeld R&D. Dit heeft onder meer geleid tot een concreet plan van aanpak voor duurzaamheidsproducenten in R&D.”
Fijne en vlotte manier van presenteren. Je hebt de deelnemers goed bij de les kunnen houden. Ook was er ruimte voor een positief kritische blik om MKI en dat opdrachtnemers en leveranciers er ook een loopje meenemen.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview