EcoReview
Trainingen

Slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten

Wat

EcoReview deelt haar, kennis en ervaring in trainingen.

Waarom

Kennis creëert impact als je het deelt. EcoReview is een kennispartner van opdrachtgevers, aannemers en producenten. We horen, zien en merken in onze opdrachten niet alleen de laatste ontwikkelingen, maar ook vaak het gebrek aan kennis. Elke organisatie heeft, nu meer dan ooit, voldoende personen met geavanceerde kennis of ervaring die nodig zijn om deel te nemen aan duurzame verandering.

Hoe

Complexe zaken op een begrijpelijke manier weergeven. We staan bekend om het uitleggen van complexe concepten in simpele figuren. Deze staan centraal in elke opleiding. Onze enthousiaste experts zorgen ook voor de interactie; fysiek en online.

Op basis van onze praktijkervaring hebben we al meerdere trainingen ontwikkeld.

Bijsturen op basis van specifieke wensen of aandachtspunten doen wij onze trainingen. De trainingen variëren van een uur tot meerdere dagen. Met deze organisaties en marktpartijen hebben we al kennis in trainingen gedeeld:
– Ingenieursbureaus
– Waterschappen
– Gemeenten
– Provincies
Opdrachtnemers
– Producenten
– Onafhankelijke inkoopadviseurs

Onze trainingen

EcoReview helpt opdrachtgevers met het behalen van klimaatdoelstellingen door middel van duurzaam en circulair inkopen.

Basis duurzaamheid, circulariteit, LCA & MKI

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten.

Wanneer begrippen als ‘circulariteit’, ‘milieukosten’ en ‘levenscyclusanalyse’ wel worden besproken maar niet volledig worden begrepen? Wanneer het verschil tussen een LCA en MKI niet duidelijk is?

Duurzaamheid in projecten beoordelen met de Milieukostenindicator (MKI)

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten.

De wens van marktpartijen en opdrachtgevers om duurzaamheid te kunnen meten neemt toe. Kennis van de status van het behalen van de milieudoelstellingen is noodzakelijk.

Duurzaam opdrachtgeverschap

De training is gericht op…

De roep om duurzaam opdrachtgeverschap wordt steeds luider, vanuit onze eigen organisatie, het ministerie, maar ook vanuit opdrachtnemers.

Duurzaam inkopen van asfalt

De training is gericht op…

Er zijn veel ontwikkelingen in de asfaltketen die het mogelijk maken om bij aanbestedingen structureel aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Duurzame verandering is niet eenvoudig. Het gebeurt niet
van de ene op de andere dag.

Investeren in opleiding en kennis loont altijd. Ons team van ervaren milieuspecialisten staat voor u klaar. Neem contact met ons op!

“Het was voor ons een verdieping van onze kennis en tevens verheldering van onze grenzen en verantwoordelijkheid in de LCA als producent.
Dit geeft ons betere handvatten om de aannemers – en dus ook de opdrachtgevers – te helpen de juiste vragen te stellen zodat de scopes beter beperkt kunnen worden en gunningscriteria voor alle partijen om een gelijk speelveld te creëren.”
“De trainingen die je gaf werpt nog steeds zijn vruchten af. MKI komt steeds meer tot leven, ook in bijvoorbeeld R&D. Dit heeft onder meer geleid tot een concreet plan van aanpak voor duurzaamheidsproducenten in R&D.”
Fijne en vlotte manier van presenteren. Je hebt de deelnemers goed bij de les kunnen houden. Ook was er ruimte voor een positief kritische blik om MKI en dat opdrachtnemers en leveranciers er ook een loopje meenemen.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview