EcoReview
kennisbank

EcoReview helpt klanten met het behalen van klimaatdoelstellingen door middel van duurzaam en circulair inkopen.

NVI

Nota van Inlichtingen (NVI)

De nota is bedoeld om aanvullende informatie te geven ter verduidelijking van de selectierichtlijn en de inhoud van de aanbesteding. De aard en omvang van het project mag op basis van de aanvullende informatie niet worden gewijzigd.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview