EcoReview
kennisbank

EcoReview helpt klanten met het behalen van klimaatdoelstellingen door middel van duurzaam en circulair inkopen.

UAV / UAV-GC

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV/UAV-GC)

Het verschil tussen de UAV & UAV-GC is dat de UAV wordt gebruikt in traditionele bouwvormen, waarbij de opdrachtgever alleen de uitvoerende taken uitbesteedt aan een partij en de overige taken zoals ontwerp en planning al dan niet zelf uitvoert. of besteedt ze uit aan een derde partij.
UAV-GC wordt gebruikt in geïntegreerde bouworganisatievormen. Dit betekent dat de opdrachtgever een partij inschakelt die het ontwerp maakt, maar ook verantwoordelijk is voor de uitvoering. De meest gebruikte integrale bouworganisatievorm is Design & Construct. GC neemt een deel van de risico’s voor de aannemer over, voornamelijk het ontwerprisico. Een tweede verschil met de UAV-GC is dat de opdracht van de opdrachtgever meer in de vorm van een functioneel ontwerp zal zijn, en minder in een gedetailleerd ruimtelijk ontwerp. of technisch ontwerp. De aannemer heeft meer vrijheid bij het invullen van de realisatie.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview