Training

(A) Basis LCA MKI Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Producent

Omschrijving

 

Elke organisatie heeft nu meer dan ooit kennis, kunde en ervaring nodig met LCA en MKI, om invulling te kunnen geven aan de duurzame transitie.

De meetinstrumenten voor het beoordelen van duurzaamheid zijn de Levenscyclus Analyse (LCA) en de Milieukosten Indicator (MKI). Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of project te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken, is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.

In praktische casussen wordt alle kennis, kunde en ervaring behandeld om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Wij horen, zien en ervaren de laatste ontwikkelingen in onze opdrachten en delen deze kennis met veel plezier!

 

Na afloop van deze training zijn de concepten en begrippen omtrent LCA en MKI je duidelijk. Ook zijn voorbeelden van toepassing in de praktijk behandeld. Om bij wijze van spreken direct hierna zelfstandig aan de slag te gaan zal nog een verdieping, coaching of begeleiding in een project gewenst zijn.

Leerdoelen

 

 • Doorgronden hoe duurzaamheid kan worden gekwantificeerd middels LCA en MKI
 • Waarom het toepassen van MKI helpt om duurzame doelstellingen te bereiken
 • Waarom begrip en kennis van LCA/MKI noodzakelijk is om te kunnen monitoren
 • Begrijpen waarom een focus op alleen CO2 of circulariteit niet (meer) volstaat
 • De ‘taal’ LCA en MKI begrijpen, verstaan en spreken
 • Het onderscheid kunnen maken tussen een LCA, een milieuprofiel, de MKI en een EPD
 • Doorleven hoe CO2, circulariteit, beheer en levensduur terugkomen in LCA en MKI
 • Maatregelen benoemen om de MKI van een product of project te verbeteren
 • Controleren of een LCA berekening onafhankelijk is getoetst
 • En:
  • Doorkijk hoe MKI in het ontwerp proces kan worden gebruikt
  • Doorkijk hoe MKI in het inkoop proces kan worden gebruikt
  • Anticiperen op een Europese verplichting tot LCA berekening voor GWW-projecten, zoals nu voor gebouwen is

Praktische informatie

 

Er wordt geen basiskennis verondersteld. De focus op onderwerpen wordt voor ieder type organisatie aangescherpt. Afhankelijk van hoe je met LCA en MKI te maken hebt.

 • 1 dagdeel:
  • Ochtend start 9:00 uur en eind 13:00 uur
  • Middag start 12:30 uur en eind 17:00 uur
 • Maximaal 14 deelnemers (per training)
 • Oplevering van hand-outs en figuren
 • Kosten op aanvraag: paulprinssen@ecorview.nl

Door de ervaring van de trainer kan elke vraag direct voorzien worden van een respons, figuur en zelfs praktisch voorbeeld. Deze interactie met de deelnemers blijkt waardevol en zoek ik graag op.

 

 

Uw docent is Paul Prinssen.

Paul is partner bij EcoReview, een adviesbureau gespecialiseerd in het opstellen van LCA berekeningen en toepassing daarvan in aanbesteding en ontwerp. Paul heeft een universitaire natuurwetenschappelijke achtergrond.

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview