Training

(B) Verdieping ontwerpen met MKI 1 dagdeel | Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Producent

Omschrijving

 

80% van de milieueffecten wordt bepaald in de ontwerpfase van een project. Duurzame keuzes tussen varianten is van groot belang voor meer circulariteit en minder CO2. Middels de MKI als brede indicator voor duurzaamheid en circulariteit, kan vroegtijdig de milieu-impact meegenomen worden in belangrijke en fundamentele afwegingen van een (ontwerp)project.

Je hoeft niet zelf een de MKI te kunnen berekenen, om de MKI te kunnen hanteren in bijvoorbeeld deze situaties:

 • Opdrachtgever | Initiatie of planvorming fase
 • Opdrachtgever | Meewegen van milieu impact bij keuze (ontwerp)varianten
 • Opdrachtgever | Ontwerp optimalisaties van S.O. naar V.O. en D.O. of bestek
 • Opdrachtnemer | (Ontwerp)varianten berekenen bij UAV-GC contracten
 • Producent | Productvarianten vergelijken, toegepast binnen een project

Gedurende de training komen niet alleen aansprekende voorbeelden uit de praktijk naar voren maar ga je ook zelf aan de slag met het instrument ontwerpvariant.nl die je helpt met het inzichtelijk maken van de milieu-impact van ontwerp en productvarianten.

Het instrument en de MKI in het algemeen adviseert expliciet niet in de te maken afweging of keuze op andere gronden dan het kwantitatief maken van duurzaamheid en circulariteit.

Na afloop van deze training ben je in staat om zelf allerlei ontwerp variant MKI berekeningen te interpreteren én voor verschillende verhardingen zelf te maken. Voor zeer complexe projecten wordt het aangeraden om de berekening nog steeds extern te laten opstellen, maar kun je de resultaten hiervan direct toepassen in de praktijk. 

 

Leerdoelen

 

 • Waarom het vroegtijdig toepassen van MKI bij het ontwerpen de grootste impact kan hebben om duurzame (project)doelstellingen te bereiken
 • Op welke manier je de milieu impact van een traditioneel ontwerp kunt verlagen
 • Zelf een MKI zwaartepunt analyse kunnen opstellen en analyseren
 • Verschillende ontwerpen kunt vergelijken op MKI en tal van andere aspecten in een multi-selectiecriteria-analyse
 • Inzicht in hoe je het resultaat van (ontwerp)variant iteraties kunt vastleggen ter verslaglegging en monitoring.
 • Maatregelen benoemen welke zowel de milieukosten als de economische kosten beïnvloeden en kunnen verlagen.

Praktische informatie

 

Er wordt basiskennis van LCA en MKI verondersteld. (Bijvoorbeeld cursus A1 Basis LCA MKI) om het meeste uit deze training te halen.

 • 1 dagdeel:
  • Ochtend start 9:00 uur en eind 13:00 uur
  • Middag start 12:30 uur en eind 17:00 uur
 • Maximaal 10 deelnemers (per training)
 • Oplevering van hand-outs en figuren
 • 14 dagen licentie van ontwerpvariant.nl is inbegrepen
 • Kosten op aanvraag: paulprinssen@ecorview.nl

Door de ervaring van de trainer kan elke vraag direct voorzien worden van een respons, figuur en zelfs praktisch voorbeeld. We hebben voor vrijwel elk mogelijke situatie al eerder een ontwerp varianten studie uitgevoerd en kunnen hier zonder de organisatie of klantnaam te noemen verdiepend op ingaan.

 

 

Uw docent is Paul Prinssen.

Paul is partner bij EcoReview, een adviesbureau gespecialiseerd in het opstellen van LCA berekeningen en toepassing daarvan in aanbesteding en ontwerp. Paul heeft een universitaire natuurwetenschappelijke achtergrond en staat vol energie en enthousiasme voor een groep

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview