Training

(A) Basis + (B) Verdieping LCA MKI 2 dagdelen | Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Producent

Omschrijving

 

De training combineert de basis met een dagdeel verdieping op drie onderwerpen:

 • Duurzaam en circulair ontwerpen (UAV / UAV-GC)
 • Duurzaam inkopen (Gunningscriterium)
 • Duurzaamheid Monitoren (€, MKI, CO2, Emissieloos materieel)

Deze training wordt op vaste momenten gegeven; zie beschikbare data; of in-company op een eigen voorkeursmoment.

De wens van marktpartijen en opdrachtgevers om duurzaamheid te kunnen meten neemt toe. Kennis van de status van het behalen van de milieudoelstellingen is noodzakelijk.

De meetinstrumenten om de duurzaamheid van inkopen te beoordelen zijn de Levenscyclusanalyse (LCA) en de Milieukostenindicator (MKI). Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of project te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de methoden en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.

In praktijkcases komen alle kennis, vaardigheden en ervaring aan bod om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, zowel intern als extern.

De training is gericht op publieke organisaties, aannemers en producenten. De opzet van de training op de vaste momenten met publieke- en marktpartijen samen, geeft inzicht hoe de inzet van LCA en MKI leiden tot het behalen van ambities, circulariteit en CO2 besparing in de ketens. Het creëert tevens de kans om wensen en mogelijkheden beter op elkaar aan te laten sluiten.

 

Na afloop van deze training zijn niet alleen de concepten en begrippen omtrent LCA en MKI je duidelijk, ook is er in de verdieping tijd om in te gaan en te oefenen met het praktijkgericht toepassen van MKI in ontwerp optimalisatie, inzet als gunningscriterium en monitoren van- en over projecten heen. Deelnemers kunnen duidelijk voor zich zien hoe ze de MKI kunnen toepassen in hun eigen werk en welke stappen ze daarbij dienen te doorlopen. Begeleiding in een project blijft voor de eerste keer een pré.

Leerdoelen

 

DAGDEEL 1

 • Hoe een LCA- en MKI-berekening tot stand komt
 • Hoe een LCA en MKI toe te passen in projecten
 • Producten en projecten kwantitatief te vergelijken
 • Ontwerp keuzes kwantitatief op basis van MKI, CO2, circulariteit en levensduur te onderbouwen
 • Hoe het ecosysteem tussen (1) producenten, (2) opdrachtnemers en (3) opdrachtgevers beweegt ten aanzien van vraag en aanbod van aantoonbare duurzaamheid in aanvraag, ontwerp, realisatie, oplevering en beheer fase
 • Anticiperen op een bredere (Europese) inzet van de MKI als prestatieverplichting op materiaalniveau en rekenverplichting op projectniveau

DAGDEEL 2

 • Ontwerpen
  • Hoe je ontwerp varianten kunt maken en inzetten
  • Hoe je zelf met ontwerpvariant.nl aan de slag kunt gaan
 • Inkopen
  • De zes stappen van duurzaam inkopen
  • Hoe een referentieberekening tot stand komt
  • Hoe de economische stimulering op MKI wordt bepaald
  • Hoe een inschrijfberekening gemaakt wordt
  • Middels welke bewijslast een As-Built berekening de praktijk kan toetsen
 • Monitoren
  • Welke gegevens elk project benodigd zijn voor monitoren
  • Hoe deze gegevens tijdens uitvoering verzameld kunnen worden
  • Waarom uniformiteit in projecten een sleutelrol speelt voor monitoren op organisatie niveau
  • Welke dashboards, publiek en privaat beschikbaar zijn en hun sterke en minder sterke punten

Praktische informatie

 

I) Aanmelden van individuele deelnemers

Aanmelden voor de geplande trainingsdata kan hier.

II) Aanmelden van een groep deelnemers voor een in-company training.

Bij interesse van meerdere deelnemers is een in-company training interessanter. Neem daarvoor contact op.

 

 

Uw docent is Paul Prinssen.

Paul is partner bij EcoReview, een adviesbureau gespecialiseerd in het opstellen van LCA berekeningen en toepassing daarvan in aanbesteding en ontwerp. Paul heeft een universitaire natuurwetenschappelijke achtergrond en staat vol energie en enthousiasme voor een groep

https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview